Zamiejscowy Wydział

Administracji w Jarocinie

Uwaga absolwenci!

Informujemy,  że od dnia 19 sierpnia (wtorek) można odbierać dyplomy ukończenia  studiów. Przypominamy o konieczności złożenia obiegówki.

Informacja

Rekrutacja na kierunek „administracja” zostaje zawieszony. Podania o  zwrot opłaty rekrutacyjnej należy kierować na adres dziekanatu (podanie musi zawierać nr konta bankowego, na który zwrot ma być dokonany oraz  dane adresowe)

Uwagi studenci I roku II semestru (studia II stopnia)

Wszyscy studenci, którzy otrzymali oceny niedostateczne z zasad ustroju  politycznego państwa, (egzamin z dnia 25 czerwca br.), mają możliwość  poprawienia tych ocen w ramach dodatkowego terminu 10 września br.

Informacja

BIBLIOTEKA będzie w lipcu nieczynna – z tym, że potwierdzenie na kartach obiegowych można uzyskać w dniach 3 i 4 lipca w godz. 10.00 do 16.00.

W sierpniu Biblioteka będzie czynna w środy i piątki od godz. 10:00 do 16:00. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zamówienia pozycji w formie telefonicznej lub elektronicznej i uzgodnienia jej odbioru w innych godzinach.