Informacje dla Studentów

Administracji US w Jarocinie

Prace dyplomowe, egzaminy magisterskie i licencjackie

Informujemy, że prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) można składać w punkcie informacyjnym dla studentów US kierunku Administracja, w Jarocinie, ul. Przemysłowa 3 od 15 do 29 września 2015 roku w godzinach od 10.00 do 13.00. Studenci którzy złożą prace do 20 września i uzyskają pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów programu kształcenia będą mogli przystąpić do egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) w Jarocinie, które zaplanowano na 28 i 29 września. Prosimy o dokonanie wyboru terminu (28 lub 29 września) w porozumieniu z promotorem. Wszyscy promotorzy zostali poinformowania o wrześniowych terminach egzaminów dyplomowych.

Punkt Informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie będzie czynny od 15 do 29 września w godzinach 10.00 do 13.00. Od października 2015 roku wszystkie egzaminy i zaliczenia będą odbywały się w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim (http://gorzow.univ.szczecin.pl/)

POŁĄCZENIE WYDZIAŁÓW (sprawdź)

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

WAŻNE! Harmonogram SESJI POPRAWKOWEJ

Ważna informacja dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunku Administracja, którzy nie mają zaliczonych wszystkich przedmiotów z roku akademickiego 2014/2015 lub lat wcześniejszych i powinni uzyskać odpowiednie zaliczenia w sesji poprawkowej.

Informujemy, że dla studentów I i II stopnia (magisterskich i licencjackich) obowiązkowe egzaminy i zaliczenia ze WSZYSTKICH przedmiotów odbędą się w następujących terminach:

  • studia licencjackie   16 (środa) września w godzinach 12.00-14.00
  • studia magisterskie 17 (czwartek) września w godzinach 12.00-14.00
    w Jarocinie, ulica Przemysłowa 3.
    Uzgodniono w wykładowcami prowadzącymi poszczególne przedmioty, że egzaminy i zaliczenia będą miały formę pisemną.
    Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminów i zaliczeń w wyznaczonym terminie i przedstawią usprawiedliwienie, będą mogli zdawać zaległe egzaminy i zaliczenia w nowej siedzibie wydziału w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim, w terminach uzgodnionych indywidualnie po 29 września.